00.00.0000

Spolupráce s městem Orlová v Moravskoslezském kraji

Od 1. ledna 2010 je ve městě Orlová realizován projekt s názvem „Terénní sociální práce v sociálně vyloučené romské lokalitě v Orlové – Porubě“. Registrovaná sociální služba je financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Realizátorem a nositelem projektu je město Orlová, odbor sociální a zdravotní. Partnerem projektu je občanské sdružení Romodrom.
Cílem projektu je zmírnit dopad sociálního vyloučení všech obyvatel lokality. Formou terénní sociální práce je pomáhat obyvatelům řešit jejich nepříznivé situace, vést je a motivovat ke změně současného způsobu života.
Sedmičlenný tým vyškolených terénních pracovníků pracuje s uživateli v jejich přirozeném a jim známém prostředí. Mezi oblasti poskytovaných služeb patří, např.: odborné sociální poradenství, působení v oblasti prevence kriminality a poskytovat zdravotní osvětu.
Sociální služba je poskytována bezplatně. Zájemci o službu nás mohou kontaktovat na ulici Slezská 96, Orlová- Poruba, 735 14. Koordinátorem projektu je Bc. Kateřina Šutorková.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster