00.00.0000

Sociální práce v terénu je potřebná

V srpnu minulého roku do o.s.Romodrom nastoupil Mgr. Čestmír Horký a to na pozici krajského koordinátora Královéhradeckého kraje, programu Romodrom pro regiony. Zeptali jsme se jej, jak se mu v práci daří.


Proč jste se rozhodl pro práci krajského koordinátora terénních sociálních pracovníků?

Než jsem se přihlásil na tuto pozici, pracoval jsem cca 2 roky jako terénní pracovník ve vyloučených lokalitách. Od práce koordinátora jsem si sliboval, že budu moci udělat víc pro klienty, zejména co se navrhování způsobu pomoci týče. Z druhé strany mohu udělat víc pro sebe po stránce odborného růstu.

Co Vám tato práce přináší?

Neustálý pohyb mezi lidmi, kteří jsou v této práci zainteresováni. Práce mi přináší mnoho zkušeností v oblasti sociální práce, která se zaměřuje na danou cílovou skupinu. Učím se v oblasti vedení týmu, porad a ostatních jednáních na nejrůznějších úrovních. Skrze práci koordinátora jsem se také dostal k aktivní účasti v komunitním plánování sociálních služeb. Práce mi přináší možnost prodat vše, co jsem se zatím naučil a stále učím. Práce koordinátora mi přinesla spoustu nových přátel!

Jak hodnotíte poskytovanou pomoc na území Královéhradeckého kraje?

Poskytovanou pomoc musím hodnotit kladně, i přesto, že stav, který nyní dle mého názoru panuje, stál mnoho úsilí a času celého týmu královéhradeckého kraje.

Co je podle Vás potřeba zlepšit?

Stále je něco zlepšovat – více vám řeknu možná za půl roku. Se zlepšováním bych měl začít především u sebe 

S jakými problémy se na Vás klienti obracejí?

Nejčastěji chtějí umořit dluhy, chtějí pomoc s přeložením úředních dopisů, vyřízení dávky a pomoc se zajištěním nového bydlení. Jak to tak bývá, obracejí se na nás s problémy, které je v dané chvíli nejvíce pálí – to už je často, bohužel, pozdě a uhasit takové pálení stojí mnoho práce. Snažíme se proto, aby se klienti naučili řešit své problémy s předstihem a tak snižovat riziko situace, z které je dlouhá cesta ven.

Daří se je řešit?

Ano – pokud se klient ke svému problému postaví čelem, tak je šance na vyřešení veliká. Terénní pracovníci dávají do každého případu maximum a pokud je taková snaha i ze strany klienta, šance je opravdu velká. Klienti si musí uvědomit, že jejich situaci za ně nikdo nevyřeší. Musí vědět, že jsme pouze průvodci, kdy jim můžeme ukázat cestu, ale jít po ní už musí každý sám.

Jak funguje spolupráce se státní správou a dalšími subjekty?

Po cca sedmi měsících dnes mohu s čistým svědomím říct, že spolupráce funguje. Před dvěma měsíci bych toto ještě říct nemohl. Teprve nedávno jsme dokončili poslední jednání, která se spolupráce s úřady týkaly a nyní jsou mantinely spolupráce ve všech pěti městech Královéhradeckého kraje jasně vymezeny. Zda-li toto nastavení bude fungovat dlouhodobě, ukáže čas.

Jak se Vám líbí v o. s. Romodrom?

O. s. Romodrom mi dal šanci dělat to, o čem vám tady povídám a už sedm měsíců mě v této činnosti podporuje. Tímto bych chtěl poděkovat zejména Mgr. Šárce Hofmannové (vedoucí programu Romodrom pro regiony) za trpělivé odpovědi na mé dotazy v telefonu, za trpělivé odpovídání na mé emaily a za prostor a důvěru, které se mi od ní dostalo a které si vážím.

O. s. Romodrom je velká organizace s celostátní působností. S celým týmem terénních pracovníků uděláme vše proto, aby s o. s. Romodrom bylo v Královéhradeckém kraji počítáno jako s rovnocenným partnerem na poli poskytovatelů sociálních služeb a bylo vnímáno jako užitečná organizace pro všechny občany.

Dík bezesporu patří samotným teréňákům, bez kterých by to nešlo – jsou úžasní a skvělí a pro občany umí dělat opravdu velké věci!

Děkujeme za rozhovor.

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster