00.00.0000

Pracovnice Romodromu pomáhaly při povodních v Bohumíně

Po několika letech Bohumín opět zaplavila velká voda. Povodeň se nevyhnula ani pudlovské základní škole T.G.Masaryka , kterou navštěvují asi z 95 % romské děti a zbylé jsou děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Pracuje zde 6 asistentů pedagoga. Tuto školu zaplavila v pondělí dne 17.5. 2010 říčka Bajcůvka. Pod vodou byla přípravná třída, družina, dílny, kuchyň, jídelna, cvičná kuchyň, kotelna i sklady. Musely být také evakuovány rodiny z nejbližší vyloučené lokality Louky. Po odčerpání vody ze školy se začalo ve čtvrtek s úklidovými pracemi, jelikož v prostorách byly nánosy bahna. Do úklidu se zapojily i pracovnice občanského sdružení Romodrom společně s dobrovolníky z ADRRY a zaměstnanci GE Money Bank a Bosporu Bohumín. Předsedkyně o.s. Romodrom, paní Marie Gailová zaslala prostřednictvím Červeného kříže hlavního města Prahy humanitární pomoc ve formě desinfekčních a čistících prostředků, které byly následně předány ředitelce pudlovské školy.V pátek téhož týdne byla již škola připravena pro své žáky k výuce.

Autorky: Mgr. Pavla Hlisnikovská a Irena Antonínová (terénní pracovnice o.s. Romodrom)
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster