00.00.0000

Romodrom pro vzdělání
Projekt Romodrom pro vzdělání chce pomoci dětem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách


Občanské sdružení Romodrom svou činností reaguje na zvyšující se potřeby svých klientů a nabízí jim nově projekt pro školní úspěšnost jejich dětí. Cílem projektu je realizovat komplexní program pro děti a mládež, který reaguje na jejich specifické potřeby ve vzdělávání v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a tím tak zabránit jejich předčasnému opuštění systému vzdělávání a umožnit jim i zpětný návrat. Tento projekt je pojmenován Romodrom pro vzdělání a byl zahájen v těchto dnech.

Projekt navazuje na program Romodrom pro regiony. Terénní sociální pracovníci sdružení Romodrom působí v různých sociálně vyloučených lokalitách, kde se svými klienty řeší jejich tíživou životní situaci a pomáhají jim najít východisko z mnohdy velmi svízelné životní situace. Stále se potýkají i s problémy, které mají děti z těchto rodin ať již v souvislosti s docházkou do školy, ale i nedostatečnou předškolní vybaveností. Ta je mnohdy i příčinou jejich začlenění do speciálních škol. Jelikož se rodiče často potýkají s mnoha existenčními problémy a na pravidelnou školní přípravu dětí jim již nezbývá čas, budou d Do lokalit budou, jako podpora, docházet speciální pracovníci, kteří se dětem budou věnovat ve všech oblastech, které se dotýkají školní úspěšnosti.

„ Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež ve školním věku od 7 do 18 let, žijící především v sociálně vyloučených romských lokalitách. Projekt se zaměřuje i na práci s jejich rodiči a dalšími blízkými osobami. Klíčovou inovací v projektu je zavedení nové pozice terénní pedagogický asistent. Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity, vytvoření a zhodnocení odborné metodiky a vznik programu pro práci s vrstevnickou skupinou. Hlavním cílem projektu je především individuální práce s dětmi a mládeží v jejich přirozeném prostředí, které vede k setrvání a úspěchu na základní škole a úspěšné pokračování na střední školu“ dodává manažer proejktu Romodrom pro vzdělání Šárka Hofmannová.

Projekt chce zachytit děti a mládež, která je ohrožena předčasným odchodem ze vzdělávacího procesu a chce nabídnout pomoc i těm, které jej již předčasně opustily. Chce posílit motivaci dětí ke vzdělávání formou individuální spolupráce s terénním pedagogickým asistentem na základě individuálního vzdělávacího a motivační plán dítěte. V současné době projekt zaměstnává 9 terénních pedagogických asistentů a dva krajské koordinátory, asistenti nyní působí v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Každý asistent má na starost 15 dětí, jelikož se jedná o dlouhodobý projekt, celkově budou terénní pedagogičtí asistenti spolupracovat až s devíti sty dětmi. Do místa realizace projektu jsou zahrnuta různá města jako například Bohumín, Karviná, Orlová a nebo Šternberk a okolí.

Projekt Romodrom pro vzdělání je financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Evropského sociálního fondua Státního rozpočtu ČR.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster