10.08.2010

Prázdninový kolotoč v Bohumíně

Ve městě Bohumín se od 11.7. do 6.8.2010 konal seriál akcí s názvem Prázdninový Kolotoč. Jednalo se o projekt vzešlý z komunitního plánování, sekce prevence sociálně patologických jevů.
Posláním této akce bylo, aby děti a mládež ve věku od 6ti do 18ti let mohly svůj volný prázdninový čas trávit smysluplně, soutěžit, hrát si, malovat, sportovat a vůbec prožít dny plné zábavy, legrace, zážitků a kamarádů. Každý všední den tak probíhaly na různých místech ve městě Bohumín akce pro děti a mládež, které uspořádaly nejrůznější instituce, organizace či společnosti.
Do akce se zapojilo i o.s. Romodrom, které svůj program s názvem Nebudem se nudit doma realizovalo dne 27.7. 2010 a to od 9:00 do 12:00. Pomáhali nám také dva dobrovolníci, zajištění městem, a jeden zdravotník z Červeného kříže a samozřejmě i Město Bohumín samotné a to jak finančně tak i organizačně. Této akce se v daný den zúčastnilo 39 dětí, a to rovněž i od našich uživatelů služby. Děti soutěžily v šesti oblastech, kterými byly : skákání v pytli, skákání přes lano, slalomová dráha, soustředění a hádání, skládačky z papíru a jak se (ne) známe. V každé disciplíně byli ohodnoceni první tři soutěžící, kteří pak dostali i věcné dary. V neděli 29.8. 2010 bude velká závěrečná show, kde se bude konat vyhodnocení celého Prázdninového kolotoče s bohatým kulturním programem. Akce tohoto druhu byla přínosná a to nejen pro děti, které smysluplně strávily volný čas, ale rovněž i pro nás jako organizaci, jelikož jsme se mohli více zapojit do dění ve městě.


Další informace o celé akci naleznete na adrese
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas/prazdninovy-kolotoc/
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster