11.08.2010

Vzdělávací seminář projektu Romodrom pro vzdělání

Ve dnech 19.7 – 23.7.2010 proběhl Seminář projektu Romodrom pro vzdělání v Ratajích nad Sázavou.
Seminář byl určen pro terénní pedagogické asistenty a krajské koordinátorky projektu.
Obsahem semináře byly tématicky zaměřené vzdělávací kurzy mj.:
- Psychologie
- Pedagogika
- Speciální pedagogika
- Sociální práce
- Standardy TPA
- Kazuistiky
- Etopedie
- Školský zákon, OSPOD
- Didaktika vzdělávání
- Prevence rizikového chování a patologické jevy
- Specifické poruchy učení

Součástí přednášek bylo také povinné školení BOZP a PO.
Všichni zúčastnění měli možnost aktivně komunikovat při řešení jednotlivých kazuistik, vyměňovat si vzájemně své zkušenosti a čerpat nové nápady a inspirace od svých kolegů. Důležitým faktorem bylo také propojení krajských týmů, které se potkávají pouze na společných setkáních celého projektového týmu. Tímto prvním setkáním tak bylo zahájeno pravidelné setkávání týmu Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Projekt Romodrom pro vzdělání je financován ESF prostřednictvím Operačního fondu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Státním rozpočtem ČR.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster