16.08.2010

Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje

Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje

Publikace vznikla v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Jako poskytovatel sociálních služeb se průzkumu zúčastnilo i o.s.Romodrom.

Publikace je ke stažení na těchto webových stránkách: www.socialniprojekty.cz
Přímý odkaz: http://www.socialniprojekty.cz/wp-content/uploads/2010/08/pruzkum-potreb-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-kralovehradeckeho-kraje.pdf
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster