14.09.2010

Romodrom pro vzdělání pomohl s učením

Terénní pedagogičtí asistenti projektu Romodrom pro vzdělání pomáhali přes letní prázdniny s přípravou na opravné zkoušky žákům prvního i druhého stupně základních škol. Devět ze čtrnácti dětí z Prostějovska, Šternberku, Karviné, Orlové a Bohumína reparáty úspěšně složilo. Úsilí projektu tak přináší své ovoce již po třech měsících své realizace.

Cílem projektu je realizovat komplexní program pro děti a mládež, který reaguje na jejich specifické potřeby ve vzdělávání v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, a tím tak zabránit jejich předčasnému opuštění systému vzdělávání a umožnit jim i zpětný návrat.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster