22.11.2010

o.s. Romodrom realizuje projekt: „PTÁME SE ROMA STARS“

Besedy se zúčastní:

Martin Grinvalský, moderátor pořadu ČT Romaňi Luma

Robert Sutorý, terénní pracovní MÚ Hranice

Veronika Koňová, studentka 3. ročníku SOŠ Veřejno-správní činnost

Cílem projektu je motivovat žáky z romské komunity Šternberska (Šternberk, Moravský Beroun), kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi, k dalšímu vzdělávání po ukončení základní docházky a pozitivně ovlivňovat mínění všech žáků hlavního vzdělávacího proudu.


Projekt je finančně podpořen Olomouckým krajem. 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster