10.12.2010

„PTÁME SE ROMA STARS“


o.s. Romodrom realizuje projekt:
„PTÁME SE ROMA STARS“


Dne 13.12. 2010 proběhne tematická beseda s romskými osobnostmi na ZŠ Moravský Beroun – Opavská ul.

Besedy se zúčastní:

Marek Balog, houslista

Ing. Jiří Mitráš, asistent pedagoga

Líba Oláhová, autorka romské kuchařky

Cílem projektu je motivovat žáky z romské komunity Šternberska (Šternberk, Moravský Beroun), kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi, k dalšímu vzdělávání po ukončení základní docházky a pozitivně ovlivňovat mínění všech žáků hlavního vzdělávacího proudu.


Projekt je finančně podpořen Olomouckým krajem.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster