05.01.2011

o.s.Romodrom vypisuje výběrové řízení na manažerské pozice


Programový/á ředitel/ka - ROMODROM
Název pozice:
Programový/á ředitel/ka
Popis:
Programový/á ředitel/ka
Forma práce: plný úvazek
Pozice: Management
Obor: Sociální a zdravotní oblast
Region Praha
Nástup: 1.3.2011
Text inzerátu:
Požadujeme:
Vzdělání:
VŠ, kvalifikace v oblasti sociální práce výjimečně jiné podobné oblasti.
Praxe:
-min. 2 roky praxe na řídící pozici
-min. 5 let praxe v jedné či více z následujících oblastí: oblasti soc. služeb, integrace romské národnostní menšiny,
- nutná podrobná znalost standardů kvality sociálních služeb, legislativních norem s tímto souvisejících
Další kompetence:
-schopnost vedení pracovníků a efektivního předávání odborných znalostí
-dobrá orientace oblasti služeb sociální prevence
-zkušenosti z tvorbou a vedením projektů na národní i z ESF
-schopnost řízení pracovníků formou pravidelné reflexe a hodnocení
-schopnost obsáhnout problematiku několika programových celků organizace (terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách, vězeňské programy, práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí a podpora romských žáků v úspěšnosti na ZŠ)
-motivace k práci v oblasti integrace romské národnostní menšiny
-ztotožnění s posláním organizace
schopnost zastupovat organizaci v oblasti zaměření organizace směrem k veřejnosti a mediím, tak na úrovni ministerstev a krajských orgánů státní správy a v profesních a oborových platformách
-schopnost vytváření programové koncepce organizace a řízení jejího rozvoje směrem k naplňování poslání sdružení,
-znalost fungování neziskového sektoru,
- schopnost kontrolovat a reflektovat výkon přímé práce v terénu, schopnost zavádět standardy kvality do praxe
-samostatnost a iniciativní přístup,
-výborné komunikační schopnosti,
-osobnostní zralost,
-schopnost týmové spolupráce.

Nabízíme:
-možnost seberealizace v dynamicky se -rozvíjející se organizaci na klíčové pozici,
-možnost realizace vlastní koncepce a nápadů,
- dobré ohodnocení v rámci NNO na základě vysokých nároků na pozici.

Životopis a motivační dopis zašlete na adresu vzdelani@romodrom.cz do 28.2. 2011. Případné dotazy posílejte na stejnou adresu či telefonicky p. Zahradníková, tel. 222212823.
Název organizace: O.s. Romodrom
Kontaktní osoba: Petra Zahradníková
E-mail: vzdelani@romodrom.cz
Telefon: 222 212 823 222 212 823
WWW: www.romodrom.cz
Adresa: Vyšehradská 28, Praha 2, 128 00
Datum vložení: 21.12.2010
Výkonný/á ředitel/ka - ROMODROM
Název pozice:
Výkonný/á ředitel/ka
Popis:
Výkonný/á ředitel/ka
Forma práce: plný úvazek
Pozice: Management
Obor: Sociální a zdravotní oblast
Region Praha
Nástup: 1.3.2011
Text inzerátu:
Požadujeme:
Vzdělání: - VŠ
Praxe:- min. 5 let praxe na řídící pozici

Další kompetence:
-schopnost vedení pracovníků a efektivního předávání odborných znalostí
- orientace v oblasti sociálních služeb
-schopnost řízení pracovníků formou pravidelné reflexe a hodnocení
-motivace k práci v oblasti integrace romské národnostní menšiny
-ztotožnění s posláním organizace
- schopnost zastupovat organizaci jak v oblasti zaměření organizace směrem k veřejnosti a mediím, tak na úrovni ministerstev a krajských orgánů státní správy a v profesních a oborových platformách
-schopnost vytváření strategických plánů rozvoje a řízení organizace
-znalost fungování neziskového sektoru,
-samostatnost a proaktivní přístup,
-výborné komunikační schopnosti,
-osobnostní zralost,
-schopnost týmové spolupráce
- znalost projektového řízení

Nabízíme:
-možnost seberealizace v dynamicky se -rozvíjející se organizaci na klíčové pozici,
-možnost realizace vlastní koncepce a nápadů,
- dobré ohodnocení v rámci NNO na základě vysokých nároků na pozici

Životopis a motivační dopis zašlete na adresu vzdelani@romodrom.cz do 28.2. 2011. Případné dotazy posílejte na stejnou adresu či telefonicky p. Zahradníková, tel. 222212823.
Název organizace: O.s. Romodrom
Kontaktní osoba: Petra Zahradníková
E-mail: vzdelani@romodrom.cz
Telefon: 222 212 823 222 212 823
WWW: www.romodrom.cz
Adresa: Vyšehradská 28, Praha 2, 128 00
Datum vložení: 21.12.2010
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster