20.01.2011

Koalice Společně do školy proti zápisům do prvních tříd ZŠ praktických

„Zápisy do prvních tříd určují budoucnost Vašich dětí“
Výzva koalice Společně do školy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
my, členové koalice Společně do školy, kteří usilujeme o rovný přístup ke vzdělání pro romské děti, si Vás s nastávajícím obdobím zápisů do prvních tříd dovolujeme oslovit s následujícím apelem a prosbou.
Základní školy, které vzdělávají podle rámcového vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením (bývalé školy zvláštní, dnes základní nebo základní praktické), stále navštěvuje zcela nepřiměřené množství romských dětí. S vědomím toho, jaké důsledky má tento typ vzdělání pro jednotlivé děti i celou romskou menšinu - tj. významně omezená studijní dráha, vyloučení z pracovního trhu, společenská stigmatizace atd. - na vás apelujeme:
Děti z romské menšiny mají právo na kvalitní, plnohodnotné vzdělání - jen to jim umožní plný rozvoj a úspěch v rámci celé společnosti.
Pokusme se společně zabránit dalšímu zapisování romských dětí do škol, které jsou určeny dětem s mentálním postižením!
Jak to můžeme udělat?
1. Poskytneme rodičům informaci, že konkrétní škola - pokud organizuje běžný zápis - je určena výhradně dětem s mentálním postižením (často může být mezi rodiči známa jako „romská škola“).
2. Poskytneme rodičům informaci o zcela zásadních důsledcích takto omezeného vzdělání (významně omezené možnosti dalšího vzdělání, významně omezené možnosti uplatnění na pracovním trhu - např. také ztížená možnost získání řidičského oprávnění, společenská nálepka mentálního postižení).
3. Poskytneme rodičům informaci, že ani oni - jako zákonní zástupci - nemohou jednat proti oprávněnému zájmu dítěte. Tím je kvalitní, plnohodnotné vzdělání!
4. Poskytneme dále rodičům informaci, že mají školským zákonem garantované právo:
• na zapsání dítěte do spádové školy
• nesouhlasit se zařazením dítěte do školy pro děti s lehkým mentálním postižením (LMP), přestože to doporučí psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
• jestliže dítě není dostatečně vyspělé, zapsat je do mateřské školy (děti před nástupem povinné školní docházky mají v přijímání do předškolního vzdělání ze zákona přednost a vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně) nebo přípravně třídy běžné základní školy (přitom nedoporučujeme zapisovat děti do přípravných tříd zřízených při školách pro děti s mentálním postižením, neboť v praxi děti často přecházejí přímo do prvních tříd stejných škol)
• až dvakrát požádat o odklad povinné školní docházky (s výše uvedenými možnostmi předškolního vzdělání)
• žádat o vyrovnávací opatření (asistent pedagoga, individuální vzdělávací plán) nebo opakování ročníku v rámci běžné školy
• na bezpečné a respektující prostředí pro své děti v rámci běžné školy (tedy zejména prostředí bez proti-romských předsudků, šikany apod.)
Po konzultacích s mnoha odborníky si dovolujeme připojit informaci, že lehké mentální postižení nelze v takto časném věku (5-8let) spolehlivě diagnostikovat. Ani ty děti, které mírně zaostávají ve svém přirozeném prostředí (rodina, vztahy s vrstevníky apod.), by tedy neměly nastupovat do prvních tříd základních škol pro děti s mentálním postižením!¨
Pro další informace se prosím neváhejte obrátit na kteroukoliv z 16 členských organizací koalice NNO Společně do školy (seznam organizací naleznete na www.spolecnedoskoly.cz).
Velice Vám děkujeme, vážíme si toho, že Vaší prací aktivně usilujete o otevřenější životní šance dětí a žáků z romské menšiny.
Jménem koalice „Společně do školy“
Marie Gailová, Romodrom, o.s.
Robert Basch, Nadace OSF Praha
Kumar Vishwanathan, Vzájemné soužití, o.s.
Jan Stejskal, Z§vůle práva, o.s.,
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster