23.03.2011

Projekt Romodrom pro vzdělání po 8 měsících realizace

Projekt Romodrom pro vzdělání úspěšně pokračuje ve svých regionálních aktivitách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Většina klientů absolvovala první pololetí školního roku 2010/2011 bez problémů a setrvává v hlavním vzdělávacím proudu.
Naši terénní pedagogičtí asistenti získávají pravidelně aktualizované informace z oblasti pedagogiky, psychologie a příbuzných oborů. Tyto informace využívají v pravidelné činnosti s klienty a uživateli projektu.
Prostřednictvím supervize mají terénní pedagogičtí pracovníci přehled o vhodnosti aplikovaných postupů v praxi, ověřování pedagogických a volnočasových aktivit, motivačních a aktivizačních činností.
Nezastupitelnou část činnosti TPA s klienty a uživateli tvoří motivační a sebezkušenostní aktivity, výlety a exkurze, jejichž význam se projevuje jako výrazná motivace v oblasti profesní přípravy uživatelů a setrvání v přípravě na budoucí povolání.
S časovým odstupem je viditelná velmi dobrá spolupráce s rodinami klientů a uživatelů poskytovaných služeb, ochota a snaha pomáhat svým dětem, příbuzným a známým při zvládání povinné školní docházky nebo profesní přípravě.
Nelze také opomenout nezastupitelnou ochotu ředitelů a pedagogů kmenových škol klientů, kteří úzce spolupracují s TPA v oblasti didaktické, pedagogické i sociální.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster