06.04.2011

Pěstounské a adoptivní rodiny oslavily celosvětový svátek Romů

Pěstounské a adoptivní rodiny oslavily celosvětový svátek Romů

První dubnový víkend proběhlo v klášteře Kapucínů na Loretě setkání pěstounských a adoptivních rodin s romskými dětmi. Leitmotivem celé akce byla oslava celosvětového svátku Romů.
Na přípravě dětského programu se podílelo O.s.Romodrom spolu se Střediskem náhradní péče. Sobotní dopoledne proběhlo na téma Romano Drom (Cesty Romů). Rodiny se takovou „romskou cestou“ mohly projít a kromě zábavy se i něco zajímavého dozvědět. Řešily rozmanité úkoly o původu romštiny, namalovaly společně romskou vlajku a rozluštily název státu, odkud Romové pocházejí. Kromě hry o králi a vojsku se zúčastnily i interaktivního programu zaměřeného na poznávání romské rodiny, tradice (namlouvání Mangaviphen), řemesel a jejich symbolů, romskou pohádku, výklad díla a úctě ke starším. Za každý splněný úkol dostaly rodiny vtipnou odměnu – ingredienci, ze které se nakonec složil celý oběd – tradiční romské halušky. Odpoledne si každý mohl vybrat, co ho lákalo – na programu byly výtvarné dílny, herny a sportovní aktivity. V neděli se odehrálo veselé dětské vystoupení. Děti se rozdělily do dvou rodin a sehrály představení o námluvách.

O.s.Romodrom děkuje organizátorům za nabídku spolupráce, terénní pracovnici Lucii Čonkové, studentce sociální práce Zuzaně Bokové, Daně Hruškové, sociální pracovnici MČ Praha 14, zdravotní sestře z FN Karlovo náměstí Marii Martínkové, studentkám ze Střediska náhradní péče Gábině a Pavle a vedoucí NDZM O.s.Romodrom Anně Chvalové.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster