08.03.2011

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ROMODROM

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ROMODROM, o.s.
s účastí partnera, společnosti APPN o.s.


Cílem projektu je zvýšení profesních dovedností zaměstananců společnosti o.s. Romodrom a APPN, o.s. Na základě spolupráce obou organizací byly vygenerovány společné potřeby, např. školení anglického jazyka, znakového a romského jazyka, mediální komunikace, kurzy PC + kurzy řidič. oprávnění. V rámci projektu proběhne i interní školení obou organizací, které bude založeno na výměně zkušeností specifik obou cílových skupin, aby terénní pracovníci získali větší kompetence při práci se svou cílovou skupinou.
Projekt je realizován v období únor 2011 - leden 2013
Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita.


Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti Romodrom, o.s. s účastí partnera společnosti APPN, os. je financován Operačním programem Praha adaptabilita

Evropský sociální fond


Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3_loga_velikost_100.jpg
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster