13.05.2011

Mám záznam v rejstříku trestů, nemám práci, co dál….část I.

Není to samozřejmě tak jednoduché. Osoba, která se rozhodne vstoupit do programu, musí splňovat dvě základní kritéria: prvním je trvalý pobyt v rámci Pardubického kraje, výjimkou jsou zde vybraní uživatelé, kterým je poskytována služba v Pardubické věznici, opouštějící po výkonu trestu Pardubický kraj. Druhým kriteriem pro přijetí do programu je záznam v rejstříku trestů spojený s výkonem trestu odnětí svobody. Zkrátka, náš uživatel musí absolvovat pobyt ve vězení.
Program tak pracuje přímo s osobami, které jsou ve výkonu trastu v pardubické věznici a s osobami, které absolvovaly výkon nepodmíněného trestu a navracejí se na území Pardubického kraje.
Osoby, které jsou zasažené výkonem trestu, spojuje ve většině případů hned několik společných znaků. Jedním z nich je vzdělání, když častým jevem je dosažení pouze základního vzdělání. Na druhém místě jsou vyučení uživatelé a pouze v několika případech byla zaznamenána maturita, či vysokoškolský titul. Dalším častým společným rysem je zadluženost a vcelku tíživá aktuální finanční situace. Uživatelé mají často dluhy vzniklé trestným činem a následným odsouzením, dluhy ze zdravotního pojištění, nebo např. za výživné. Proto je částí z nich volena jako výhodnější životní strategie práce či brigáda bez smlouvy „na černo“ a zároveň evidence na Úřadu práce. Na druhou stranu uživatelé často sami chtějí změnit svoji dosavadní životní situaci, ale stále narážejí na bariéry v podobě kvalifikačních předpokladů, aktuálního nedostatku pracovních míst a hlavně na záznam v rejstříku trestů. Posledním důležitým rysem jsou problémy s bydlením. Častá je nějaká forma alternativního bydlení, hrozí bezprostředně bezdomovectví. Naši uživatelé často bydlí v azylovém domě, na ubytovnách, na podnájmech u známých nebo u rodičů. Méně uživatelů bydlí ve vlastním domě či v samostatně vedeném podnájmu.
Tolik k některým společným znakům cílové skupiny. Důležité je zmínit, že do programu může vstoupit jakýkoliv uživatel splňující podmínky pro cílovou skupinu bez ohledu na pohlaví, či etnickou příslušnost. Služby je poskytována zdarma.
Způsoby, jakými se dostávají uživatelé do služby, jsou dva. Hlavním je navázání se na službu prostřednictvím spolupracujících subjektů, přes Úřady práce, střediska Probační a mediační služby ČR, či přes kurátory. Druhou variantou jsou besedy se zájemci o službu v pardubické věznici, nebo přímo kontaktování služby ze strany zájemce na základě infomateriálů o programu, či zprostředkování od známého, který má s programem zkušenost.
Co dál…na poslední část úvodní věty si osoba, která vstoupí do služby, může odpovědět s pomocí terénní sociální pracovnice/ pracovníka.
Formám práce s uživatelem a poskytování služby bude věnováno druhé pokračování tohoto článku.


Partnerem projektu je Pardubický kraj.
Projekt je financován z prostředků ESF a z rozpočtu ČR.
Daniel Bakeš
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster