01.06.2011

Vězeňský program Pardubice slaví své první narozeniny

Za toto období se povedlo usadit službu jako součást sítě sociálních služeb v rámci města Pardubic. Pokrýt nabídkou služby Pardubický region na úrovni okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí a Chrudim. Začali jsme spolupracovat s úřady práce a středisky Probační a Mediační služby ČR v těchto místech. V jednotlivých městech dále spolupracujeme s kurátory, vybranými neziskovými organizacemi a program se stal součástí komunitního plánování ve městech Pardubice a Chrudim. Služba je také realizována v prostorách Pardubické věznice, kam pracovníci dojíždí za uživateli služby, kteří zde jsou ve výkonu trestu odnětí svobody. Vězeňský program Pardubice prochází standardizací a zkvalitňováním metod práce s uživateli služby. Pracovníci v přímé práci čerpají supervizi a každý pracovník má vytvořen osobní individuální plán směrem ke vzdělávání a profesnímu rozvoji. Na úrovni projektu za sebou máme úspěšné absolvování kontroly ze strany donátora Evropského sociálního fondu a realizaci 1. Kulatého stolu, jehož cílem bylo spojení s organizacemi a subjekty, které pracují s cílovou skupinou uživatelů. V blízké budoucnosti plánujeme změnu formátu poskytování služby, program bude kombinací sociálního poradenství a terénní sociální práce. Projekt Vězeňský program Pardubice je podpořen z prostředků ESF a z rozpočtu ČR.


 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster