01.06.2011

Návštěva pana senátora Škromacha v projektu Romodrom pro vzdělání

Součástí programu byla návštěva ZŠ Zdeny Kaprálové ve Vrbátkách, kde nás pohostinně přivítali ředitel školy Mgr. Michal Vysloužil a Ing. Ivo Zatloukal a Mgr. Václav Němec, terénní pracovník sociální péče Vrbátek. Pan ředitel Vysloužil zdůraznil potřebnost dlouhodobé spolupráce při doučování a motivaci dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Měli jsme spolu s návštěvou možnost navštívit jak vyučovací hodinu dětí, z nichž se některé účastní projektu Romodrom pro vzdělání, představit panu Škromachovi podmínky, ve kterých žijí naši spoluobčané v tzv. „ Uličce“ ve Vrbátkách a především úspěchy práce našich terénních pedagogických asistentů a koordinátorky. Děkujeme za pěkné přijetí ve Vrbátkách a jsme velice rádi, že se o naši práci zajímá i vrcholný představitel politické scény ČR.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster