08.06.2011

Rodinu vylekalo vyúčtování elektřiny

„Běžně se setkáváme s tím, že rodiny jsou kvůli nedoplatkům za energie odpojeni od dodávek elektřiny, pak se sjednávají splátkové kalendáře k uhrazení dluhu a v mnoha případech je odběratelům opět proud zapojen. Nyní se nás obrátila uživatelka s tím, že obdržela vysokou platbu v rámci ročního vyúčtování a to na částku přibližně 42 000,- Kč. Rodina byla fakturou vylekána, jelikož platí pravidelně poměrně vysokou měsíční částku za elektřinu v zálohách. Sociální pracovníci uživatelce poradili, jak má dál postupovat, když s částkou v rámci vyúčtování nesouhlasí,“ říká Krajský koordinátor Jan Mišurec.

Člověk, který s vyúčtováním energií nesouhlasí, se nejprve musí s reklamací obrátit na toho, kdo vyúčtování za spotřebu energie provedl (jestliže bydlím v nájemním bytě, tak pronajímatel, jestliže v družstevním, tak družstvo, jestliže ve Společenství vlastníků jednotek, tak na vedení společenství). Vždy se doporučuje reklamaci podat písemně a jasně označit to, co považuji za sporné. V případě, že nebude reklamace vyřízena kladně a přitom jsem skutečně v právu, pak se lze obrátit na dozorové orgány v oblasti energií - voda - vodoprávní odbor příslušného krajského úřadu, teplo, plyn - Energetický regulační úřad.

Speciálně pro vyúčtování elektřiny existuje vyhláška č. 540/2005 Sb. Reklamaci vyúčtování elektřiny je třeba rovněž uplatnit písemně u poskytovatele dodávek elektřiny, s nímž je spotřebitel ve smluvním vztahu. Standardní doba vyřízení reklamace vyúčtování je 15 dní, případné vrácení nadbytečně zaplacených prostředků se musí uskutečnit do 30 dní. Nedodržení těchto termínů znamená, že provozovatel musí zaplatit tomuto svému zákazníkovi pokutu za každý den prodlení.

„V rámci reklamačního řízení poskytovatel energií věc prošetří, zdali není například závada na elektroměru, která by vedla k nadměrnému navýšení spotřeby. Zákazníka následně společnost informuje o výsledku reklamace,“ dodává Mišurec.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster