21.06.2011

O.S. ROMODROM OSLAVÍ 10 LET SVÉ EXISTENCE

O.S. ROMODROM OSLAVÍ 10 LET SVÉ EXISTENCE

Občanské sdružení Romodrom oslaví v úterý 12. července své první kulaté narozeniny. Za deset let svého působení v České republice úspěšně pracovalo s dětmi i dospělými v jejich různých životních situacích. Jeho motto, „Džanas Peskero drom,“ se tak podařilo beze zbytku naplnit. Romodrom zná svou cestu.

Na počátku byla cihelna
"V roce 2000 jsem nastoupila jako terénní sociální pracovnice pro městskou část v Praze - Uhříněvsi. V té době se zde, na území Prahy 22, nacházelo romské ghetto, kde žilo patnáct rodin v kůlnách a garážích. Patřily zkrachovalé cihelně, kde tito lidé za jejího povozu pracovali - se ztrátou zaměstnání přišli i o střechu nad hlavou," vzpomíná zakladatelka a ředitelka sdružení Marie Gailová.
Několik měsíců pak ghetto pravidelně navštěvovala. Rodiny, které v neutěšených podmínkách bez pitné vody, elektřiny, plynu i kanalizace žily několik let a vychovávaly v nich i své děti, si postupně k romské terénní pracovnici vybudovaly důvěru. Díky tomu se mohla jejich situace začít řešit - ve spolupráci s úřadem městské části se část z nich postupně podařilo ubytovat v Domě integrovaného bydlení. Těm, kteří měli slovenské občanství, bylo zprostředkováno přechodné ubytování v azylových domech na Slovensku. "Kauza cihelna" tak odstartovala práci na komplexním řešení sociálních problémů jednotlivých rodin a hledání cesty k jejich návratu do společnosti - za tímto účelem bylo následně založeno o.s. Romodrom.
Dnes Romodrom realizuje programy pro děti a mládež, vězeňské programy a programy v sociálně vyloučených lokalitách. Mladým se věnuje projektem Romodrom pro vzdělání, provozuje nízkoprahové zařízení a pořádá volnočasové akce pro děti a mládež se sociálně znevýhodněného prostředí. Vězeňské programy v současnosti úspěšně běží ve věznici Pardubice, Vinařice a Oráčov. Program Romodrom pro regiony funguje v pěti krajích - Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém.

Školáci i vězni
„Náš vzdělávací projekt je zaměřen na děti a mládež ve věku od sedmi do osmnácti let, kteří žijí především v sociálně vyloučených romských lokalitách. Nabízíme pomoc těm, kterým hrozí, že nedokončí vzdělávací proces a samozřejmě i těm, kterým se to již stalo. Soustředíme se i na práci s jejich rodiči a k dětem přistupujeme individuálně,“ vysvětluje Petra Zahradníková, vedoucí programu Romodrom pro vzdělání.
S dětmi pracují terénní pedagogičtí asistenti – každý má na starost patnáct dětí. Projekt potrvá až do roku 2013, celkově se tak dotkne přibližně devíti set dětí - na Prostějovsku v Olomouckém kraji a Karviné, Bohumíně a Orlové v Moravskoslezském kraji.
S individuálním přístupem jednají s klienty i sociální pracovníci v rámci vězeňských programů. Hlavním cílem je předcházet recidivě vězňů a pomoci jim se zpětným začleněním do společnosti. Program je unikátní právě v tom, že propojuje dvě odborné sociální služby - pracuje jak s odsouzenými, tak s jejich rodinami.

Jak se žije … neziskovce ?
„Největší překážkou někdy bývá střet s administrativní praxí, nedostatek prostředků a některé zákony,“ přibližuje Gailová.
„Na začátku každého roku máme stejné problémy – zafinancovat všechny programy a nepřijít při tom o zaměstnance. Tím, co nás žene dopředu, je však v první řadě osud našich klientů, proto musíme vydržet za každých okolností. Není to práce, ale poslání,“ říká.
Své desáté narozeniny oslaví O.s.Romodrom v areálu Habrovka v Praze - Krči pod záštitou Místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, Zdeňka Škromacha. Oslava začíná ve dvanáct hodin, součástí programu je i koncert kapel Bengas a Bailamos.


 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster