00.00.0000

Poradenské centrum určené obětem diskriminace

Poradenské centrum určené obětem diskriminace

Český helsinský výbor spustil nový projekt v oblasti prosazování základního právního principu rovného zacházení. Poradenské centrum reflektuje vzrůstající poptávku ze stran veřejnosti po odborné pomoci v situacích vyvolaných diskriminací a navazuje na loňský projekt Antidiskriminační linky Ma den pes!, který byl určen romským občanům v boji proti diskriminačnímu jednání.

„V tomto projektu jsme však rozšířili pomoc na všechny, kteří se domnívají, že byli v právních vztazích znevýhodněni pro svou barvu pleti, rasu, příslušnost k národnostní či etnické menšině, pohlaví, věk, sexuální orientaci, náboženství, politické smýšlení, zdravotní postižení, majetkové nebo sociální poměry“, uvádí za Český helsinský výbor, koordinátorka a zároveň právnička projektu Jana Fialová.

Projekt si klade za cíl zlepšit právní postavení diskriminovaných osob a jejich přístup ke spravedlnosti, současně i minimalizovat negativní dopad diskriminačního zásahu na psychiku obětí a obnovit jejich pocit bezpečí.

Na poradnu je možné obrátit se telefonicky na lince +420 220 515 188, každý všední den od 9 do 17hodin nebo osobně na adrese Český helsinský výbor, Štefánikova 21, Praha 5, v konzultačních hodinách od pondělí do čtvrtka od 10 do 16 hodin. Termín konzultace se doporučuje sjednat předem telefonicky či emailem na adrese diskriminace@helcom.cz.

Podrobnější informace o projektu: http://diskriminace.helcom.cz

Zdroj: http://diskriminace.helcom.cz, romea.cz

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster