02.06.2011

Výlet do Liberce uživatelů služeb NZDM

Naše výletování začalo už cestou na letní tábor, na koupání kolem letního tábora a pokračuje dalšími výlety, které jsou financovány z projektu Výlety za kulturou, kde hlavním donorem je Magistrát hl.města Prahy. Výlet do zábavného centra byl naplánovaný 29.7 Děti z klubu NZDM do zábavného centra jely Společností studentagency. Výlet byl podpořen balíčkem prázdniny od Nadace Babylon. Tímto děkujeme všem donorům.
iQPARK
Děti mohly navštívit a také si vyzkoušet pokusy v prvně zábavně-naučném centru v ČR.
Ve dvou podlažích se mohly děti těšit na desítky interaktivních exponátů. Na exponáty si děti mohly nejen sáhnout, vyzkoušet a také si potvrdit, některé informace ze školy. Seznámily se s tím jak je důležitá třená síla, jaké funguje naše mysl a jiné. Nejvíce děti zaujala výroba vlastní elektřiny,silné magnety, labyrint . Děti si pohrály s mýdlovými bublinami a také vyzkoušeli si svoje smyslové vjemy čichové, sluchové a hmatové nebo svou paměť. Dále náš výlet směřoval do aquaparku Babylon, kde si děti vyzkoušely, divokou řeku, tobogány a také zorb na vodě.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster