15.06.2011

Děti oslavily svůj svátek hračkami a bonbóny

První červen se na celém světě slaví jako svátek dětí. Ne jinak tomu bylo i v Dymokurech, kam pravidelně dojíždějí sociální pracovníci do rodin uživatelů. Nyní dětem přivezli hračky a sladkosti, aby si společně s dětmi udělali hezké odpoledne a symbolicky tak oslavili jejich MDD. Díky dárcům děti dostaly dárky, které jim zpříjemnily den.

Terénní sociální pracovníci děti pravidelně motivují k dosahování dobrých výsledků ve škole a o problémech ve škole s žáky i rodiči mluví a případné problémy s nimi řeší. Rodičům je často vysvětlováno, jak je vzdělání pro jejich děti důležité a poskytují se jim i rady v rámci dotací, které mohou získat děti ze sociálně slabých rodin studující SŠ nebo VOŠ. Tak tomu bylo i v případě uživatelky z Činěvsi, jejiž dcera byla přijata ke 4letému studiu na Přírodovědné lyceu v Poděbrdech.

Vždy během letních prázdnin zajišťují sociální pracovníci pro budoucí prvňáčky ze sociálně slabých rodin brašny do školy, psací potřeby a ošacení. I za tyto dary sponzorům děkujeme.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster