02.08.2011

Vězeňský program Pardubice - Půjčka bez prokázání identity? Je to možné…

Při poskytování sociálních služeb zaměřených na práci s dluhy uživatelů jsme se setkali se situací, kdy jsme při procházení a mapování dluhové situace uživatele narazili na výzvu k zaplacení dluhu od společnosti poskytující nebankovní půjčky. Uživatel si však nebyl vůbec vědom, že by si někdy půjčoval od této společnosti nějaké peníze. Naši uživatelé, tedy osoby, které využívají služeb Vězeňského programu Pardubice, mohou mít zmatek v tom, kdy a kde si půjčili. Tato situace se však v rámci Pardubického kraje stala opakovaně. A prokázalo se pochybení ze strany poskytovatele půjček. Společnost, u které jsme zjistili tuto praxi, patří v České republice mezi největší a zavedené poskytovatele nebankovních půjček. Pro účely článku pojmenuji tuto společnost Provizet.

Jak tedy v případě, že se něco takového stane postupovat. Poskytovatel nebankovní půjčky buď vymáhá dluh sám, nebo přes společnost, která má vymáhání dluhu na starosti. V obou případech došla uživateli předsoudní upomínka, na které bylo sice správně celé jméno a rodné číslo, ale nebyla uvedena souhlasná adresa trvalého pobytu. Na tomto dokumentu je uveden kontakt na oddělení společnosti, které se vymáháním dluhu zabývá. Je tedy třeba nečekat a ihned do Provizetu, či do vymáhací společnosti zavolat a uvědomit je o této skutečnosti. Dále je pak třeba napsat doporučený dopis na adresu, která je uvedena v upomínce. V tomto dopise uživatel uvede své nacionále a právoplatně prohlašuje, že si vymáhaný finanční obnos nepůjčil, to stvrzuje svým podpisem. V případě, kdy vymáhal dlužnou částku přímo Provizet, se bylo možné bez dopisu, čistě na základě telefonátu domluvit na návštěvě pobočky společnosti v Pardubicích, aby bylo možné vidět smlouvu o půjčce. Zde bylo pak řešení rychlé, na smlouvě byly zjištěny zcela rozdílné podpisy a dle místa uzavření smlouvy, jsme dospěli k tomu, že se jednalo o příbuzné, kteří se za poškozeného vydávali. Pracovníci na pobočce uznali pochybení pracovníka a vymáhání dluhu bylo zastaveno. To bylo stvrzeno právoplatným dokumentem. Ve druhém případě, pokud byl dluh vymáhán přes další právní subjekt, bylo třeba zaslat doporučený dopis. Tím se docílilo pozastavení směrem k soudnímu vymáhání. Protože je situace v tomto případě stále otevřená, čekáme na její vyřešení. Dalším krokem je pak návštěva pobočky, kde byla smlouva uzavřena. Uživatel i v tomto případě rozpoznal adresu „svého“ bydliště uvedenou v upomínce, jako adresu příbuzných.

Resumé: Zdá se, že vnitřní nastavení firemní kultury společnosti Provizet dovoluje svým pracovníkům uzavírat půjčky bez toho aniž by bylo nutné dokladovat osobní identitu občanským průkazem, v rámci smlouvy o uzavření půjčky. Stačí pak pracovník, který v honbě za provizí uzavře půjčku, na základě nedostatečných dat o osobní identitě a v podstatě úvěrový podvod je na světě.


 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster