15.08.2011

Školní prázdniny v Romodromu pro vzdělání - Olomouckém kraji

Během letních prázdnin jsou aktivity s dětmi orientovány především na rozvoj základních sociálních znalostí a dovedností formou tzv. vrstevnických skupin. Tyto skupiny jsou pravidelná setkávání dětí, které doučujeme. Vrstevnická skupina má vždy dané téma, které terénní pedagogický asistent dopředu zpracuje a podá dětem tou nejlepší možnou formou. Nejčastěji se jedná o různé typy prevence patologických jevů, jako jsou např. dopady alkoholu a jiných návykových látek, gamblingu, trestné činnosti, používání sociálních sítí. Patří sem i první pomoc v různých krizových situacích, návyky správného stravování (uvědomění si dopadu špatných stravovacích návyků, u starších dívek především zdůraznění zdravotních a psychických dopadů při onemocněních jako jsou bulimie a anorexie), debaty s dětmi jak vnímají staré lidi, jak se k nim lidé chovají, co dělají dobře, co špatně…. Vše je propojeno s hrou a podáno dětem tím nejvhodnějším způsobem dle jejich věku.

Kromě témat, která mají vyloženě výchovný a preventivní charakter sem patří i klasické výlety do okolí spojené například s prohlídkou místních památek, učená formou hry, kdy se děti učí poznávat různé druhy rostlin a zvířat rovnou v přírodě. S takovou „výukou“ úzce souvisí spousta her, písniček a básniček v terénu, díky kterým děti neusínají na vavřínech ani během prázdnin. Vrstevnická skupina je vedena formou dialogu mezi dětmi a TPA, kdy je kladen velký důraz na individualitu a osobní projev dítěte. Za měsíce červenec a srpen bylo realizováno celkem 16 vrstevnických skupin, z toho 10 přímo v lokalitě dětí a 6 formou výletu na různá místa (Čechy pod Kosířem) a sportovní dny. Vrstevnické skupiny jsou rozděleny podle věku dětí na ty mladší a starší a podle věku je i zvolena tématika (např. Výroba masek, pohádkový kvíz, Kamínek v botě – motivační diskuze na téma cesty k úspěchu v osobním i profesním životě, zjištění které situace, lidé a věci jsou pro děti problematické a simulace jejich řešení.
Vrstevnické skupiny jsou minimálně dvouhodinové, maximálně půldenní. Doučování dětí samozřejmě probíhá také, jen je zpříjemněno tím, že je přes prázdniny volnější a podané více formou hry. Snažíme se, aby každé dítě bylo našim žákem a přitom i partnerem.
Do dnešního dne se vrstevnických skupin za letní prázdniny zúčastnilo přes 50 dětí.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster