18.08.2011

Romodrom pro vzdělání o prázdninách v Moravskoslezkém kraji

V červenci proběhlo rozloučení vrstevnické skupiny s vrstevnickým programem v Orlové, kterého se zúčastnily všechny děti, které program navštěvovaly. S dětmi jsme zavzpomínali na všechny probraná témata, zhodnotili jsme společnou komunikaci a spolupráci. Společně jsme si zahráli volnočasové hry a zasoutěžili si. Dětem se vrstevnický program líbil, byly však zklamány, že už končí, a že již nebudou tak často potkávat kamarády, které si na vrstevnických setkáních našly. Všichni věříme v další brzké setkání.
V KC Karviná se připravují čtyři děti na opravnou zkoušku. Tyto děti TPA sami kontaktovali již v červnu. Jedná se o 4 děti. S ohledem na to, že naše děti, se kterými jsme celoročně pracovali, žádné opravné zkoušky nemají, se věnujeme o prázdninách dětem, které naši pomoc potřebují i v tomto čase odpočinku. Alešek (1. třída) se připravuje na opravnou zkoušku z českého jazyka a matematiky , Anetka (2. třída) má opravnou zkoušku z matematiky a jazyka českého. Lukáš (7. třída) má opravnou zkoušku z dějepisu a matematiky. Michal (8.třída) bude dělat opravnou zkoušku z chemie a matematiky. Děti dochází k nám do centra v dopoledních hodinách. Příprava probíhá podle okruhů zkoušek, které děti dostaly ze školy.
V době od 10. 7. do 5. 8. 2011 proběhla ve městě Bohumín prázdninová akce pro děti od 6 – 16 let pod názvem Prázdninový kolotoč. Na každý den byl připraven zábavný program různými organizacemi, a to v době od 9 do 12 hodin dopoledne. Pořadatelem jedné z akcí bylo i občanské sdružení Romodrom, které připravilo program na středu 3. 8. 2011. Celá prázdninová akce se nesla v indiánském duchu.
Stejně jako minulý rok se vybraných akcí zúčastnily i bohumínské děti zapojené do projektu Romodrom pro vzdělání. Jednalo se celkem o 8 dětí ze sedmi rodin. Děti si tak užily vodní radovánky v místním Aquacentru, zahrály si hry divokého západu v jednom z místních parků, vyzkoušely si míčové hry indiánů a bělochů. Svými hrami a soutěžemi je pobavily i místní indiánské babičky. Dětem se tato akce velmi líbila a už teď se těší na další ročník.

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster