05.09.2011

O.s.Romodrom na konferenci Koalice Společně do školy

Dne 23.srpna 2011 proběhla v Americkém centru na Ambasádě Spojených států amerických v Praze tisková konference Koalice Společně do školy. Na konferenci se sešli romští studenti a absolventi za účelem výměny zkušeností s úspěšným studiem.

Účastníci hovořili o svých zkušenostech ze studia na základních, středních a vysokých školách. Během diskuse se projednávala témata přijetí a diskriminace, jejich vliv na studium a zaměstnání, inkluzivních nástrojů a podpůrných mechanismů, významu a role vzdělávání, podpory rodiny.
Cílem konference bylo zhodnotit současnou situaci vzdělávacího systému, přístupu vzdělávacího systému k romských žákům a vypracování výzvy zejména k podpoře inkluzivních nástrojů ve vzdělávacím procesu.

Pořadatelem byla Koalice Společně do školy. Konference se zúčastnilo rovněž O.s.Romodrom, její koordinující člen a další členové, mezi nimi ERRC, Slovo 21,OSF.

Koalice Společně do školy sdružuje nevládní organizace, které spojuje zájem o naplňování rozsudku „D.H. a ostatní vs. Česká republika“, v němž Evropský soud pro lidská práva konstatoval diskriminaci romských žáků a zavázal Českou republiku k realizaci nápravných opatření. Koalice přitom usiluje nejen o naplňování průlomového verdiktu z listopadu 2007, ale v obecné rovině o odstranění všech právních i faktických diskriminačních bariér ve vztahu k romským dětem s cílem rovného přístupu romských dětí ke vzdělání. 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster