09.09.2011

Vyjádření Marie Gailové k vyhrocené situaci na Šluknovském výběžku

"Chtěla bych zde vyjádřit můj osobní názor na situaci na Šluknovsku. Jako jeden z prvních bodů bych chtěla zdůraznit, že vzniklá situace sestěhování je pouze špičkou ledovce dopadů sociálního systému na nejslabší občany v této republice.

Nebudu zde rozebírat, proč nejslabšími občany jsou především Romové, protože tato situace je především sociální a o mnoho méně etnická.

Strategie sestěhovávání občanů s nízkým sociálním statusem nikdy nepřináší vyřešení problémů, ale pouze jeho kumulaci v jiném místě. Sociální vyloučení je komplexní problém, zahrnující nízkou ekonomickou aktivitu, nízkou míru vzdělání a malé aspirace studujících na budoucí profesní kariéru, krátkodobým horizontem plánování bez akcentu na delší budoucnost a především rozdílnými životními strategiemi.

Neomlouvám spáchání zločinu, krádeže ani násilnosti. Takoví lidé patří do vězení, pokud se jejich čin prokáže. Nemyslím však, že všichni romští obyvatelé této oblasti do kategorie pachatelé kriminálních činů spadají. Média však tuto situaci nerespektují a v zásadě podávají velmi znepokojující zprávy, které celkovou situaci spíše zhoršují a odpovědní zástupci se tak zaměřují na represi a prevence těchto jevů jaksi uniká.

Touto prevencí myslím především sledování situace ve své vlastní obci. Při tomto řízeném sestěhování sociálně vyloučených lidí na jedno místo, je poté poměrně častý výskyt sociálně patologických jevů. Tato situace však není krátkodobá, jak je vykreslována. Sestěhování muselo nějakou dobu trvat a bylo na vedení obce, aby k tomu zaujala stanovisko dříve, než dojde ke zhoršení soužití na neúnosnou míru. Zároveň si myslím, že oslovení vhodné neziskové organizace nebo využití dotací pro obce na zřízení terénního sociálního pracovníka, popř. řešení situace přímo s majitelem objektu, bylo potřeba dříve než se situace kriminálními činy takto vyhrotila. Služby sociální prevence nejsou všemocné, daří se jim však dlouhodobou prací uživatele služeb podporovat v jejich procesu postupné integrace.

Byla bych ráda, kdyby starostové dotčených obcí přijali nabídku Agentury pro sociální začleňování a vystavěli funkční síť sociálních služeb podle potřeby, díky čemuž se jistě sociální napětí ve Šluknovsku podaří postupně zmírnit a soužití se znovu stane pro obě strany přirozené."

Marie Gailová, výkonná ředitelka O.s.Romodrom

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster