10.08.2011

Prázdninový kolotoč v Bohumíně

Ve městě Bohumín se od 10.7. do 5.8.2010 konal seriál akcí s názvem Prázdninový Kolotoč. Jednalo se o projekt vzešlý z komunitního plánování, sekce prevence sociálně patologických jevů, jehož je o.s.Romodrom rovněž aktivním členem. Posláním této akce bylo, aby děti a mládež ve věku od 6ti do 16ti let mohly svůj volný prázdninový čas trávit smysluplně, soutěžit, hrát si, malovat, sportovat a vůbec prožít dny plné zábavy, legrace, zážitků a kamarádů. Každý všední den tak probíhaly na různých místech ve městě Bohumín akce pro děti a mládež, které uspořádaly organizace působící ve městě.
Do prázdninové akce se zapojili i pracovníci sociální služby Terénního programu o.s. Romodrom, kteří svůj program pod názvem Indiánské dopoledne realizovali dne 2.8.2011 o to od 9:00 do 12:00 na hřišti u Faji. Akce se zúčastnilo přes čtyřicet dětí. Děti si při příchodu musely rozdělit do skupinek o dvou až třech lidech, vyrobit si ve výtvarné dílně vlastní indiánskou čelenku, pomalovat se válečnými barvami a vymyslet si název kmene, za který po celé dopoledne soutěžily. Musely se zkrátka proměnit v indiány, což se jim velmi úspěšně povedlo. Po hřišti se nám tak pohybovaly kmeny Chytrých sov, Pišty a Fišty, Orlů, Zlomeného zubu apod.
Děti si při soutěžích vyzkoušely hod talířem do kruhu, štafetový běh, střelbu prakem do nepřátelských „bílých tváří“ z papírů. Rovněž své vědomosti o indiánech prověřily v zábavné hře z pořadu Kufr, kdy hádaly slovo nebo sousloví. K dispozici byly dětem i omalovánky s indiánskou tématikou. V každé disciplíně byli ohodnoceni nejlepší soutěžící, kteří dostali i věcné dary- pastelky, propisky. Všechny děti dostaly malou sladkou odměnu, jež byla hrazena o.s. Romodrom.
Tímto děkujeme Městu Bohumín za možnost se do Prázdninového kolotoče zapojit, považujeme tuto celou prázdninovou akci za velmi smysluplnou a vydařenou a věříme, že i v dalším roce budeme moci vymýšlet nový pestrý program pro bohumínské děti.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster