23.09.2011

Vláda přijala Strategii boje proti sociálnímu vyloučení


Strategie, kterou předložila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková a připravila vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, obsahuje více než stovku konkrétních opatření, do jejichž plnění budou zapojeny zejména resorty školství, práce a sociálních věcí, vnitra, místního rozvoje a také Agentura pro sociální začleňování. Opatření jsou zaměřena především na podporu zaměstnanosti, zapojení sociálně znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu, prevenci rozpadu rodiny a odebírání dětí do ústavní péče či bezpečnost uvnitř a v okolí sociálně vyloučených lokalit. Na přípravě strategie se podílela více než stovka odborníků z jednotlivých resortů, Sekce pro lidská práva Úřadu vlády, Agentury pro sociální začleňování, akademické sféry i z neziskového sektoru.

Podle Šimůnkové je Strategie „zásadním dokumentem pro naplňování politiky sociálního začleňování v nejbližších třech letech. Obsahuje legislativní návrhy, které nijak nezvýší náklady státního rozpočtu, a také návrhy, které budou vyžadovat finanční krytí, které si však rezorty budou muset najít v rámci svých rozpočtových kapitol. Ve svém důsledku však mohou státnímu rozpočtu přinést dlouhodobou úsporu v řádu miliard korun ročně, které dnes stát vydává na řešení problémů způsobených sociálním vyloučením, jako například nyní na Šluknovsku."

Strategie je rozdělena na šest oblastí, které jsou úzce napojeny na problematiku sociálního vyloučení – jde o oblast bezpečnosti, bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních služeb a regionálního rozvoje. Každá z oblastí obsahuje řadu konkrétních návrhů opatření i s konkrétním realizátorem a termíny jejich plnění.

Další informace a kompletní text Strategie boje proti sociálnímu vyloučení naleznete na webových stránkách Agentury pro sociální začleňování.
Přímý odkaz zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/vlada-prijala-strategii-boje-proti-socialnimu-vylouceni-v-letech-2011-2015

Zdroj: www.socialni-zaclenovani.cz, www.vlada.cz

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster