24.10.2011

Jsou firmy, které dokáží pomoci?

Chtěli bychom poděkovat společnosti Kenvelo za sponzorský dar a vyjádřit vděk za darované sezonní oblečení, které budou nosit uživatelé služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, klub K09, tedy děti z rodin ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Tento dar umožní dětem nejen odjet na krátké prázdniny na horách, ale hlavně prožít zimu v teple.
Vzhledem k velkému množství bude darované oblečení použito i pro klienty projektu Romodrom pro vzdělání (děti z Karviné, Orlové, Bohumína, Prostějovska a Šternberka), jenž se za pomoci terénních pedagogických asistentů zaměřuje na doučování dětí v rodinách a motivuje je ke vzdělávání. Oblečení dále využijeme také v projektu Romodrom pro regiony (Jihomoravský, Olomoucký, Středočeský, Moravskoslezský, Liberecký a Královéhradecký kraj) zabývajícím se poskytováním terénní sociální práce v sociálně vyloučených komunitách, tedy rodinám v tíživé sociální situaci.

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster