15.11.2011

Koalice Společně do školy: segregace romských žáků v ČR trvá

V roce 2007 odsoudil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku Českou republiku za diskriminaci romských dětí jejich neoprávněným umísťováním do škol pro děti s postižením. Romské děti jsou v ČR až 27krát častěji umísťovány do škol speciálních a praktických vyučujících podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ČR byla vyzvána k okamžitému ukončení této praxe a zavedení opatření, která diskriminaci romských dětí ukončí.

Ani čtyři roky od rozsudku ČR svým závazkům nedostála. Jak zmiňuje zpráva UIV z roku 2009, Tematická zpráva ČŠI z března 2010 a zpráva komisaře pro lidská práva Rady Evropy Thommase Hammarbergera z listopadu 2010, diskriminace dětí v přístupu ke vzdělávání neustále pokračuje.

Koalice Společně do školy sdružuje 16 nevládních organizací, které spojuje zájem o naplňování rozsudku Evropského soudu. Na tiskové konferenci v pondělí 14.11.2011 upozornila na dosavadní nedostatky a vyzvala Ministerstvo školství k nápravě. Zároveň vyzvala vládu k důslednému zavádění inkluzivních opatření ve školství, které zamezí další segregaci a zvyšování nerovností ve vzdělávání.


 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster