16.01.2011

Ředitelka o.s.Romodrom na konferenci ERGO, kampaň ‘REACT‘

Ve dnech 28. a 29.listopadu 2011 se Marie Gailová, ředitelka o.s.Romodrom, zúčastnila v Bruselu setkání ERGO (European Roma Grassroots Organisations Network), Sítě evropských romských neziskových organizací a konference kampaně ‘REACT‘.
‘REACT‘ je mezinárodní kampaň usilující o změnu negativních postojů a zvyšování povědomí o romské exkluzi.
Podrobnější informace přímo na stránkách ERGO Network: www.ergonetwork.org
Giving space to potential of young Roma.pdf

Introduction.pdf

Lessons_Learned.pdf

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster