30.01.2012

Zkušenosti klientů Romodromu s úřadem práce na Pardubicku

„Schůzku na pracáku mám o půl desáté, ale je tam taková fronta, že tam musím stát už hodinu předem, abych to stihla,“ popisuje svojí zkušenost jedna z klientek služby.

Další klientka se na sociální pracovnici Vězeňského programu obrátila v nelehké situaci. Paní šla na Českou poštu, kam se nově chodí hlásit na přepážku CzechPointu. Je dlouhodobě nezaměstnanou, tak se chodí na toto pracoviště hlásit 2x týdně. Jak sama říká, chápe to jako prevenci před tím, aby nemohla pracovat alespoň někde „na černo“. Na poště se paní domluvila na posunutí dalšího termínu kontaktu do odpoledních hodin, místo dopoledne, kdy se tam měla standardně hlásit. V den kontaktu naše uživatelka na poštu přišla, ale na přepážce byla jiná pracovnice a v rámci elektronické systému nebyla tato změna zaznamenána, či se tam neobjevila. Paní se dostavila z hlediska pracovnice pošty a elektronického evidenčního systému pozdě. Tudíž bylo zahájeno správní řízení, jehož následkem je vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání při Úřadu práce. Sepsali jsme s klientkou odvolání, kde je celá situace popsána a též jsme dokladovali, že klientka je aktivní ve vyhledávání zaměstnání přes naši službu. Nyní doufáme, že to pomůže k nápravě.

Řada dalších klientů zaznamenala opožděné vyplácení dávek hmotné nouze, někteří z nich zatím na dávku čekají, měla by jim přijít koncem měsíce ledna.

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster