06.03.2012

O.s.Romodrom pořádá den otevřených dveří v Centru pro rodinu v Broumově

Centrum bude otevřené pro veřejnost od 10 do 17 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny prostory centra a seznámit se se službami a aktivitami, které centrum nabízí.

Účelem centra je podpora rodin s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit z Broumova a okolí. Hlavním cílem je napomáhat jim zvládat obtížné životní situace - jako například zadlužení, ztrátu zaměstnání, hrozící ztrátu bydlení - a aktivizovat je k tomu, aby se nenásilnou formou naučily, jak si v budoucnu pomoci samy.

Občanské sdružení Romodrom v centru poskytuje celkem tři služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství a mateřský klub pro rodiče s dětmi.

Centrum sídlí v budově bývalé základní školy. Bylo zrekonstruováno a vybaveno díky projektu financovanému z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost). S přípravou projektu sdružení Romodrom asistoval lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování, v době jejího působení v Broumově. Z tohoto projektu jsou nyní hrazeny i výše uvedené služby.

Po rekonstrukci bylo centrum otevřeno 1. prosince loňského roku. Od té doby už se v něm konala celá řada akcí pro děti i jejich rodiče. Například prosincová mikulášská besídka, které se účastnilo 40 dětí a 20 rodičů.

Více informací:
Michal Kratochvíl, lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování v Broumově
Tel.: 724 757 922
Mail: kratochvil.michal@vlada.cz
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster