22.03.2012

Projekt Romodrom pro vzdělání se představil v Bruselu

Ve dnech 1.3.-2.3. jsme prezentovali projekt Romodrom pro vzdělání v rámci bruselské konference Reducing Early School Leaving – Efficient and Effective Policies in Europe/ Snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávacího systému – prospěšná a účinná opatření v Evropě.

Vedoucí projektu Petra Zahradníková představila výsledky projektu během prezentace příkladů dobré praxe. Konference byla organizována tématickou pracovní skupinou Early School Leaving/Předčasné odchody při Evropské komisi. Konference se zúčastnili přední odborníci z řad pedagogů, zástupců institucí zabývajících se vzděláváním a vládních institucí Evropské unie.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster