26.03.2012

Jak klientka o.s.Romodrom „vyhrála“ dárek od společnosti Zepter

Klientka navštívila poradnu o.s. Romodrom ihned po předváděcí akci společnosti Zepter, která prodává kuchyňské nádobí a domácí spotřebiče. Na akci ji telefonicky pozval zástupce společnosti, který jí oznámil, že vyhrála dárek v hodnotě 500 Kč – měla si ho přijít vyzvednout na uvedenou adresu. Že se jedná o předváděcí akci, však zástupce společnosti nesdělil.

Na místě bylo paní předváděno nádobí za vysoké ceny – společnost Zepter k němu nabízela další dárky, klientce byl rovněž nabídnut úvěr od Home Creditu. Paní si nebyla jistá, zda bude v jejích silách zboží splácet – obchodní zástupce ji ujišťoval, že splátky zvládne. Pod tlakem podepsala kupní smlouvu na zboží v hodnotě 35 500 Kč. Po podpisu jí oznámil, že úvěr od Home Creditu jí schválen nebyl, ale že může zboží splácet přímo společnosti Zepter.

Zásadní rozdíl spočíval v tom, že kdyby klientce úvěr od Home Creditu schválili, dostala by zboží ihned a na místě by zaplatila pouze 500 Kč. Pokud by splácela přímo společnosti Zepter, zboží by obdržela nejdříve až po úhradě částky 7 210 Kč. Obchodní zástupce zapsal podmínky splátek ex post do již podepsané smlouvy.

Klientka si uvědomila, že je pro ni smlouva finančně neúnosná a rozhodla se od smlouvy odstoupit. Obchodní zástupce jí však sdělil, že od smlouvy již odstoupit nelze, a tak mu klientka všechny smlouvy vytrhla z ruky a zmačkala je. S poničenými dokumenty vzápětí přišla do poradny o.s. Romodrom. Pracovnice se nejprve domnívaly, že smlouva byla podepsána na místě, které není obvyklé pro podnikání, a proto klientka bude moci od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů odstoupit. Po konzultaci s Poradnou při finanční tísni vyšlo najevo, že tomu tak není – Poradna doporučila obrátit se na Sdružení obrany spotřebitelů. Pracovnice o.s.Romodrom tam klientku doprovodily – dostala doporučení domluvit si splátkový kalendář.

Klientka poté se svojí dcerou a přítelem znovu navštívila společnost Zepter, kde došlo k výměně názorů s obchodním zástupcem. Objednal klientku s doprovodem na další den, kdy měli přinést všechny verze smlouvy a společně je zneplatnit roztrháním. Zástupkyně poradny o.s.Romodrom připravily písemné odstoupení od smlouvy a klientku na schůzku doprovodily. Obchodní zástupce na setkání sdělil, že všechny součásti smlouvy má klientka, a proto smlouva ani nemohla být zadána do systému – tedy vlastně vůbec neexistuje. Klientka před ním originály těchto dokumentů roztrhala a chtěla mu předat odstoupení od kupní smlouvy – to dotyčný odmítl ze stejného důvodu převzít. Klientka tedy odstoupení od smlouvy zaslala doporučeně na centrálu společnosti Zepter.

Kauza tedy dopadla dobře – díky iniciativně klientky a jejích příbuzných. V opačném případě by musela splácet zboží, které by ani nemohla užívat a dostala by se do vážných finančních problémů. Společnost Zepter si navíc za nedodržení splátek účtuje smluvní pokutu ve výši několika tisíc korun.

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster