30.03.2012

Občanské sdružení Romodrom otevřelo pobočku na Liberecku

Liberecko se stalo dalším z krajů v České republice, kde Romodrom nabízí sociální služby v rámci terénního programu Romodrom pro regiony. Od 1. 3. 2012 jsou uživatelům služeb k dispozici dva terénní pracovníci a tým se bude v dubnu rozšiřovat o sociální pracovnici a vedoucího pobočky.
Projekt je financován na základě rozhodnutí č. OPLZZ-ZS-12/2009 o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a bude realizován do konce listopadu 2012.
Více o programu se dozvíte zde:
http://www.romodromcz.cz/index_cz.php?id=54
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster