03.04.2012

Zaměstnanci CPV o.s.Romodrom na tréninku „Education for Social Justice – Vzdělávání pro sociální spravedlnost“

V termínu 21.3. – 23.3.2012 se pracovníci Centra předškolní výchovy zúčastnili prvního kola tréninku „Education for Social Justice – Vzdělávání pro sociální spravedlnost“ v Malenovicích u Frýdlandu nad Ostravicí.

Tréninku se společně s našimi zaměstnanci účastnili zástupci organizací a spolupracujících partnerů začleněných do projektu včasné péče podpořené Nadací Open Society Fund Praha.

Cílem tréninku bylo formou zážitkových cvičení a konkrétních aktivit (například reflexí, sebereflexí, konstruktivistickým nasloucháním apod.) posilovat sebeuvědomění, vnímání odlišností, respektu a toleranci k odlišnostem.

Účastníci měli možnost si prostřednictvím příběhů uvědomit, jak vznikají unáhlené závěry o lidech bez hlubší znalosti jejich situace, co všechno ovlivňuje jednání a chování člověka, jak silně jsou zakořeněné předsudky a stereotypy a jak se s nimi dá pracovat. Účastníci zhodnotili náplň tréninku jako velmi přínosnou - nejen pro pomáhající profese, ale i pro všechny ostatní, které jakýmkoliv způsobem pracují s lidmi. 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster