04.04.2012

Mezinárodní den Romů v Brně: jak se málem nekonal romský ples

Mezinárodní den Romů v Brně: jak se málem nekonal romský ples

Letošní oslavy Mezinárodního dne Romů v Brně byly netradičně rozděleny do dvou částí. V neděli 8. dubna proběhl již tradiční slavnostní ceremoniál vázání stužek na strom Tolerence v parku Lužánky. Na pátek 13. dubna pak připravili organizátoři romský ples na Musilce.

Ples představil to nejlepší z brněnských tanečních a divadelních souborů (divadelní soubor Bengore a taneční soubory Piroš rouža a Merci) a kvalitní romskou plesovou kapelu Epaš. Pověstné znamení „pátku třináctého“ poznamenalo jeho přípravy ještě před jeho samotným zahájením.

Přes počáteční nesnáze s hledáním sálu se organizátorům podařilo dohodnout pronájem sálu u příspěvkové organizace Brna-sever v KS Omega, který se prezentuje jako prostor vhodný k pořádání koncertů a společenských akcí, propojitelný s restaurací Musilka.

Organizátoři se ústně dohodli s provozovatelem restaurace, že bude mít v den plesu otevřeno. Souhlasili se všemi podmínkami a podepsali smlouvu. Následně spustili propagaci, takže se již mezi lidi rozšířila informace o místě konání plesu. Velkým překvapením ale bylo, že téměř vzápětí provozovatel oznámil, že restauraci neotevře. Jako důvod uvedl, že zaměstnanci odmítli jít v daný den do práce.

Organizátoři plesu provozovateli vysvětlili, že bezpečnost na místě zajistí najatá agentura, a že se jedná o běžnou akci – bez výsledku. Pořadatelé obratem zajistili profesionální cateringovou firmu, která se zajištěním občerstvení ani se svými zaměstnanci nemá problém. V té chvíli skončila s provozovatelem restaurace Musilka jakákoliv konstruktivní debata a reálně hrozilo, že organizátoři budou nuceni akci zrušit spolu s prohlášením o důvodech.

Po problematickém vyjednávání k tomu nakonec nedošlo – i díky zásahu nového vedení restaurace se celou akci podařilo zrealizovat za využití salonku sousedícího s restaurací. Přes některé nedostatky, z nichž největším byla omezená kapacita sálu, se ples nakonec vydařil. V pořadatelích však zůstala z průběhu příprav hořká pachuť.

Kromě samotné prezentace romské kultury bylo cílem oslav prohloubení spolupráce mezi brněnskými organizacemi, které se věnují Romům. Na oslavách se podílelo sedm brněnských organizací, které poskytují sociální nebo vzdělávací služby Romům. Událost organizátorsky zajistily brněnské organizace: Ratolest Brno, o. s., DROM, romské středisko, IQ Roma servis, o. s., Muzeum romské kultury, Společenství Romů na Moravě, Romodrom, o. s a o. s. Petrov. Akci finančně podpořilo Statutární město Brno a záštitu nad oslavami převzali: primátor města Brna pan Roman Onderka a hejtman Jihomoravské kraje pan Michal Hašek.


Miroslava Čepová

Navštivte fotogalerii z oslav na našem facebooku:
http://cs-cz.facebook.com/pages/Ob%C4%8Dansk%C3%A9-sdru%C5%BEen%C3%AD-Romodrom/208857415815361

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster