25.05.2012

Seminář „Potřeby inkluzívního vzdělávání v ČR“

29. 5. 2012 od 9:00h do 11:30h, Zaháňský salonek, Senát PČR, vstup C1

Registrace účastníků 8:30 - 9:00


Seminář se bude konat pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, MBA
Seminář bude moderovat Jarmila Balážová

Cíle semináře:
Představit výstupy z jednání u kulatých stolů, které probíhaly v období 12. 1. - 9. 3. 2012 ve čtyřech krajích ČR (Ústeckém, Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském).

Téma kulatých stolů: Jaké podmínky pro inkluzívní vzdělávání jsou v systému školství vytvořeny, nakolik umožňují vzdělávat žáky se speciálními potřebami v běžných školách. Jaké potřeby změn v oblasti legislativy a financování vzdělávání a v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách vidí učitelé a ředitelé škol, zástupci krajů a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kteří se kulatých stolů zúčastnili. Diskuse vycházely z podmínek inkluzívního vzdělávání pro širokou cílovou skupinu žáků a specificky se zaměřovalo na možnosti vzdělávání romských žáků a žáků se sociálním znevýhodněním běžných školách.

Na příkladech dobré praxe ukázat výsledky žáků v inkluzívních třídách a jaké podmínky školy pro inkluzívní vzdělávání připravily.

V diskusi osvětlit pozitivní dopady „zvýšení inkluzivity” vzdělávacího systému na kvalitu vzdělávání pro všechny žáky, očekávaný dlouhodobý ekonomický přínos takového přístupu, co mohou zřizovatelé škol již v současné chvíli na podporu inkluzívního vzdělávání udělat, jakými opatřeními je třeba rozvoj inkluzívního vzdělávání podpořit.

Program:
1. Blok 9:00 - 10:00, prezentace
Úvod, přivítání, představení programu
Co je inkluzívní vzdělávání, kterých segmentů školského systému se dotýká, vzdělávání romských žáků, výstupy z jednání u kulatých stolů ve 4 krajích ČR. Přednese Mgr. Iveta Němečková, koalice Společně do školy.
Inkluzívní vzdělávání v praxi v projektu „Férová škola”. Přednese Mgr. Monika Tannenbergerová, Liga Lidských práv
Legislativa, financování škol a inkluzívní vzdělávání - jaká opatření se v krátkodobém a dlouhodobém horizontu ukazují jako potřebná. Mgr. Lenka Felcmanová, Pedagogická fakulta University Karlovy

2. Blok 10:15 - 11:00, panelová diskuse
Téma:
Je inkluzívní vzdělávání přínosné pro společnost, čím? Jaké ekonomické přínosy lze od realizace inkluzívního vzdělávání očekávat v dlouhodobém horizontu?
Umožňuje současná organizace školského systému inkluzívní vzdělávání realizovat? Které konkrétní nástroje lze školám k využití doporučit?
K jakým změnám školský systém směřovat, aby realizace inkluzívního vzdělávání byla pro běžné školy snazší a pro žáky a jejich rodiče dostupnější?

Diskutující:
Klára Laurenčíková (ČOSIV), zástupci PedF UK, CERGe, Liga Lidských práv, Open Society Fund, Kancelář veřejného ochránce práv, Viktor Piorecký (Agentura pro sociální začleňování), MŠMT

Přihlášky na seminář zasílejte na janabaudysova [at] romodrom [dot] cz
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster