28.05.2012

Tisková zpráva k semináři o.s.Romodrom: Potřeby inkluzivního vzdělávání v ČR

Tisková zpráva

Zítra pořádá koalice Společně do školy od 9.00 do 11.00 hodin v Senátu seminář, jehož
cílem je i pět let po přelomovém rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, jenž se týkal
segregace romských dětí v českém školství, nabídnout diskusi na téma potřeb a podoby
inkluzívního vzdělávání v ČR.

Děti z romské menšiny jsou v České republice zcela neúměrně zařazovány do praktických
- dříve zvláštních - škol s omezeným rozsahem učiva. Fakticky pak nemohou pokračovat v
dalším studiu a neuplatní se na pracovním trhu.

Reprezentativní koalice Společně do školy vznikla po zmíněném přelomovém rozsudku
Evropského soudu pro lidská práva, který v listopadu 2007 ve věci D. H. a ostatní proti České
republice judikoval diskriminaci na základě etnického původu stěžovatelů v jejich právu
na rovný přístup ke vzdělání. Tvoří ji 17 mezinárodních, romských a českých nevládních
organizací, jež se střídají ve vedení.

O.s. Romodrom je koordinátorem koalice od 1.3.2011. Za jeho vedení koalice zorganizovala
např. setkání romských studentů a absolventů (srpen 2011), tiskovou konferenci k výročí
D.H. vs ČR (14.11.2011) a především cyklus kulatých stolů na téma inkluzivního vzdělávání
ve 4 krajích ČR . Výstupem těchto diskusí v Ústeckém, Moravskoslezském, Olomouckém a
Středočeském kraji bude zítřejší seminář v Senátu.

Semináře se zúčastní respektovaní odborníci v tematice inkluzivního vzdělávání, které
předpokládá zařazení všech dětí do běžné školy, tzv. hlavního vzdělávacího proudu. Tento
přístup ze svého principu nerozděluje děti na ty se speciálními vzdělávacími potřebami a bez
nich, školy však na něj musí být připraveny.

„Jaké podmínky pro inkluzívní vzdělávání jsou v systému školství vytvořeny, nakolik
umožňují vzdělávat žáky se speciálními potřebami v běžných školách a jaké potřeby změn

v oblasti legislativy a financování vzdělávání a v oblasti podpory žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v běžných školách vidí učitelé a ředitelé škol, ale také zástupci
krajů a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kteří se kulatých stolů zúčastnili? To
je přesně to,co nás zajímá,“ sděluje Iveta Němečková, odbornice, jež se tématu dlouhodobě
věnuje a pro o.s. Romodrom nyní koordinuje koalici Společně do školy.

„Seminář je rozdělen do dvou panelů. V prvním se odborně velmi zdatní panelisté podělí
s přítomnými o své zkušenosti. V druhém bude prostor pro diskusi nabízející kromě jiného
odpovědi na otázky, zda je inkluzívní vzdělávání tedy vůbec přínosné pro společnost a čím?
Jaké ekonomické přínosy lze od realizace inkluzívního vzdělávání očekávat v dlouhodobém
horizontu? A nevyhneme se ani nejpodstatnějšímu a sice, k jakým změnám školský systém
směřovat, aby realizace inkluzívního vzdělávání byla pro běžné školy snazší a pro žáky a
jejich rodiče dostupnější“, dodává Iveta Němečková.

Seminář si kromě jiného klade za cíl na příkladech dobré praxe ukázat výsledky žáků v
inkluzívních třídách a to, jaké podmínky školy pro inkluzívní vzdělávání připravily.

Pro bližší informace lze kontaktovat Ivetu Němečkovou na: 774 522 558
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster