30.05.2012

Třetí kulatý stůl Vězeňského programu Pardubice


V příjemném prostředí Pardubického Divadla 29 jsme pořádali 17. května 3. Kulatý stůl Vězeňského programu Pardubice. Tématem byly potřeby osob, které opouštějí výkon trestu odnětí svobody. Programem provázel Jakub Chudomel - Vedoucí programu Romodrom pro regiony a sociálních programů ve vězeňství. Svými zkušenostmi a pohledem na téma přispěli v rámci prezentací: Daniel Bakeš za Vedoucí pracovník Vězeňského programu Pardubice. Jeho tématem bylo představení současné podoby programu a v druhé polovině příspěvku rozhovor s uživatelem služby, který popisoval svoji zkušenost s obdobím po ukončení výkonu trestu. Dále se s ostatními podělili o svůj pohled a praxi sociální pracovnice Věznice Pardubice paní Ing. Markéta Divišová, Bc. Soňa Burešová a vrchní komisař, vedoucí oddělení výkonu trestu mjr. Mgr. Jan Šimeček. Obsahem příspěvku byl proces přípravy odsouzeného na výstup z výkonu trestu. Adiktologický přístup práce s odsouzenými, kteří žijí a snaží se pracovat se svojí závislostí i za zdmi věznic, prezentoval Mgr. Aleš Vaněk z Centra drogových služeb. Přehled témat uzavřel pan Mgr. Jan Frank z o.s. Za Branou, prezentujíc aktivity sdružení. Mezi pozvanými hosty byli kolegyně a kolegové z Úřadu práce ČR, Pardubického krajského úřadu, sociální kurátorky a neziskového sektoru.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster