01.11.2012

Humanitární pomoc na Slovenku

Svoje terénne práce začal Romodrom Slovensko koncom septembra humanitárnou pomocou. Pred zimou, ktorá je na severe Slovenska veľmi tuhá, rozdala organizácia obyvateľom osady päťdesiat krabíc zimného oblečenia, ktoré darovala spoločnosť Kenvelo. Transport oblečenia z Prahy na Pribylinu zabezpečil John Bölts, managing director spoločnosti a. hartrodt. Humanitárna pomoc je však len prvý krok, vďaka ktorému si Romodrom vybuduje u tamojších Rómov dôveru. Neskôr si projekt dáva za cieľ integrovať obyvateľov osady do väčšinovej populácie.

fotografie
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster