29.05.2013

Květen v Královehradeckém kraji - výměna zkušeností se Slovenskou republikou

Vedoucí terénních programů v Královehradeckém kraji Mgr. Kateřina Dostálová se zúčastnila v měsíci květnu týdenní stáže na Slovensku v Bánsko-Bystrickém kraji v rámci grantového projektu Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí, který je podpořen z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt se zaměřuje na mezinárodní spolupráci se Slovenskou republikou v oblastech agend odboru sociálních věcí: sociálně-právní ochrana dětí (SPOD), služby sociální prevence zaměřené na vyloučené romské lokality a rozvoj služeb pro rodiny s dětmi.

Důvodem realizace projektu je započatá sociální reforma v ČR, která se týká výše uvedených tematických oblastí. Mezinárodní partner - Slovenská republika podobnými reformními kroky prošla v minulosti, proto odtud můžeme čerpat cenné zkušenosti.

Hlavním cílem projektu je vzájemná výměna zkušeností prostřednictvím odborných stáží a přenos dobré praxe sociálních pracovníků na úrovni státní správy, samosprávy a neziskových organizací. Díky tomu dojde ke zkvalitnění poskytování služeb sociální prevence a služeb pro rodiny s dětmi a pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo v obtížných životních situacích k jejich integraci na trh práce a k jejich nezávislosti na sociální službě a na sociálních dávkách. Získané informace budou také využity při metodické činnosti vůči obcím a neziskovým organizacím a v praxi sociálních pracovníků, při vytváření návrhu profesionalizace systému náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji.

foto1_kralovehradec_kveten.jpgfoto2_kralovehradec_kveten.jpg

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster