31.05.2013

Poskytování služby v Libereckém kraji v roce 2013

Služba terénní programy v Libereckém kraji byla podpořena pouze z rozpočtu MPSV. V Libereckém týmu jsou tři terénní pracovníci a jedna sociální pracovnice na polovinu úvazku, kteří stíhají obsloužit pouze klienty ze sociálně vyloučených lokalit v Liberci a jeho nejbližším okolí. Romodrom není jediným poskytovatelem služeb, který musel omezit pracovní kapacity a výjezdy do okolních obcí. V Libereckém kraji má stejný problém většina nestátních neziskových organizací. Ačkoli nedostatek finančních prostředků vedl ke snížení počtu lokalit, ve kterých působíme, kvality poskytovaných služeb se nedotkl.

I nadále však doufáme, že se v Libereckém kraji podaří nalézt vhodnější model financování terénních sociálních služeb, který by umožnil uspokojit potřeby všech obyvatel, kterým jsou služby určeny.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster