31.05.2013

Duben v Moravskoslezském kraji

Kdo si hraje nezlobí
Dne 26. 5. proběhla od 14 do 16 hodin v Amfiteátru v Horní Suché akce s názvem Kdo si hraje nezlobí. Obec Horní Suchá poskytla na uspořádání akce dotaci ve výši 3 000,- Kč -. Bude se jednat o soubor her, a to jak sportovních, tak vědomostních a výtvarných. Děti takto zažijí den, při kterém se budou bavit, a bude -pro ně vybočením ze stereotypního trávení volného prázdninového času, jenž je pro ně obvykle spíše jakýmsi přežíváním ve světě chudoby a sociálního vyloučení. Na akci přislíbili účast tyto subjekty: Demokratická aliance Romů, Sbor církve bratrské- Horní Suchá, Policie České republiky, Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá, taneční skupina vedena paní Sylvou Knyblovou . Věcné dárky pro děti byly poskytnuty RPG Byty, s.r.o. a sladkosti pro děti Potravinovou bankou Ostrava.

Spolupráce Romodromu s potravinovou bankou a RPG Byty
O.s. Romodrom v dubnu navázalo dobrou spolupráci hned se dvěma subjekty. Prvním je potravinová banka Ostrava, která slouží sdružením a organizacím bojujícím proti sociálnímu vyloučení různých skupin obyvatelstva. Uzavírá dohody s místními humanitárními nebo charitativními organizacemi a dodává jim shromážděné potraviny. Funkce potravinových bank spočívá v darování a rozdělování.Díky této dobré spolupráci jsme mohli distribuovat potraviny přímo do domácnosti našich uživatelů.

Další spoluprácí, kterou pracovníci o.s. Romodrom Horní Suchá navázali je spolupráce s RPG Byty s.r.o., díky čemuž došlo k přestěhování jedné rodiny z nevyhovujících podmínek. Rovněž i díky v minulém roce navázané dobré spolupráci s realitní kanceláří Sting byla přestěhována jedna rodina.V dubnu 2013 pracovníci o.s. Romodrom Horní Suchá vyvolali jednání o možnosti zefektivnění stávající spolupráce se společností RPG Byty s cílem zlepšení postavení našich uživatelů při získávání bytů. Výstupem schůzky byla nabídka pronajímání bytů o.s. Romodrom, které by dále o.s. Romodrom pronajímalo na základě podnájemní smlouvy svým uživatelům.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster