31.05.2013

Pomoc uživateli služby s nalezením vhodného bydlení

Jednou z nejčastějších zakázek, kterou s uživateli našich služeb řešíme, je pomoc s nalezením vhodného bydlení. V březnu se naší pracovnici podařilo úspěšně vyřešit nesnáze uživatele, který měl problémy s bydlením. Tento uživatel bydlel v Horní Suché a to na základě podnájemní smlouvy, kterou uzavřel s občanským sdružením, které má tyto byty v nájmu. Uživatele tato podnájemní smlouva vystavovala velkým sankcím při neplnění povinností (například pokutou ve výši 5 000 Kč za měsíc za zřízení trvalého pobytu na této adrese, případně ukončením podnájemního vztahu v případě neplnění „dobrovolného“ sociálního programu)

Všichni nájemníci měli vysoké nedoplatky za odběr elektřiny (cca 25 tisíc), z tohoto důvodu se tento uživatel rozhodl zkontrolovat svůj elektroměr a zjistil jeho pravděpodobnou závadu (chybu měření).

Toto zjištění ohlásil terénním pracovníkům občanského sdružení, které mu poskytovalo bydlení i sociální služby, a dožadoval se nápravy. Po měsíci, během kterého nedošlo k nápravě, se obrátil s žádosti o pomoc v této věci na naši službu.

Uživateli jsme pomohli sepsat dopis pro ředitele občanského sdružení, ve kterém byl popsán problém s elektroměrem a vyjádřena snaha tuto záležitost vyřešit. Okamžitě po sepsání dopisu došlo k nápravě problému a k výměně elektroměru u tohoto uživatele. Na druhou stranu se však také razantně změnilo jednání pracovníku tohoto občanského sdružení, jehož služby uživatel původně využíval. Uživateli bylo dáno najevo, že pokud bude spolupracovat s o. s. Romodrom, tak mu bude ukončena podnájemní smlouvu a uživatel skončí s rodinou na ulici. Tento nátlak se stupňoval, a proto jsme byli nakonec požádáni o pomoc s hledáním nového bydlení.

Uživateli bylo sděleno, že nemá řádně zaplacený nájem. Problémy s neplacením nájmu pracovníci o. s. Romodrom ověřovali na sociálním odboru, kde zjistili, že platba byla odeslána přímo na účet pronajímatele/občanského sdružení, které bylo ustanoveno jako zvláštní příjemce dávky pomoci v hmotné nouzi – doplatku na bydlení. Tuto ověřenou informaci o řádném placení podnájmu pracovníci o. s. Romodrom komunikovali s účetní tohoto sdružení, která tvrdila, že platbu nepřijala. Po druhém zavolání však sdělila, že se spletla a že uživatel má vše zaplaceno.

Terénní pracovnice o. s. Romodrom tuto velmi závažnou situaci začala řešit hledáním nového bydlení pro uživatele. Na internetových stránkách byl nalezen byt 3+1 o velikosti 80m2 v Bohumíně, mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Sám uživatel z Bohumína pocházel, proto začala intenzívní jednání s realitní kanceláří STING. Ta uvítala možnost spolupráce s naší organizací. Podařilo se nám vyjednat, pro uživatele důležitou, možnost složit kauci na tento byt ve dvou splátkách. Uživatel nakonec získal nájemní smlouvu na dobu určitou do června 2013 s příslibem prodloužení na dobu neurčitou v případě bezproblémovosti. Před uzavřením smlouvu zkontrolovali pracovníci o. s. Romodrom, kteří rovněž zkontaktovali školu v Bohumíně. Děti uživatele tak mohly ihned začít chodit do nové školy. Uživateli jsme dále poradili jak má vrátit původní byt a správně sepsat předávací protokol. Pomohli jsme také vyřídit všechny potřebné dávky na úřadě práce a na sociálním odboru (ustanovení zvláštního příjemce sociální dávky – doplatku na bydlení). S realitní kanceláří rovněž bylo dohodnuto, že terénní pracovnice bude do rodiny pravidelně docházet a rodinu kontrolovat, aby nedocházelo k problémovým situacím, což pracovnice takto činí.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster