21.06.2013

Práce tereníní služby - pomoc se zvládáním dluhů

S panem Danem spolupracujeme již několikátým rokem v rámci působení terénní služby. Pan Dan je vyučen v oboru zedník a žije ve společné domácnosti se svou rodinou, jejíž hlavní příjmy jsou závislé pouze na výplatě dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. Klient si brigádně přivydělává u stavební firmy jako zedník. Z vydělaných peněz utratí domácnost značnou část za bydlení a na pokrytí dalších závazků, které rodina má. Členy domácnosti jsou také děti, vůči kterým má pan Dan vyživovací povinnost, živí tak svou rodinu a finančně přispívá na chod domácnosti i svému otci, který pobírá invalidní důchod. Pro osobní potřebu mu tak zůstane pouze velmi malá část peněz.

K tomu všemu má pan Dan dluh vůči dopravnímu podniku, kterému dluží více než 100.000, - Kč. Dluh vznikl z několika dlouhodobě nezaplacených pokut za jízdy městskou hromadnou dopravou bez platné jízdenky, z úroků za tyto nezaplacené částky, a z poplatků spojených s vymáháním a administrací dluhu v následujícím exekučním řízení. Ze všech těchto důvodů je finanční rozpočet rodiny velmi napnutý.

Některé z inkasních společností nebyly ochotné přistoupit na splátkový kalendář, a tak začal klient přemýšlet o nebankovní půjčce, společně jsme situaci zkonzultovali a pana Dana jsem upozornila na rizika spojená s půjčkou, která by jen zhoršila finanční situaci celé rodiny. Společně s klientem jsme se dohodli na jiné alternativě řešení jeho situace –sestavili jsme měsíční rozpočet rodiny a stanovili sumu prostředků na pokrytí splátkových kalendářů. Poté jsme písemně kontaktovali všechny inkasní společnosti i exekutory s vysvětlením aktuální sociální a finanční situace klienta a požádali o minimální výši splátek, na které nakonec inkasní společnosti přistoupily a došlo i k obnově některých splátek u exekutorů.
Pan Dan si stále přivydělává občasnými brigádami a zaměstnavatel mu přislíbil v nejbližší době práci na hlavní pracovní poměr. Tím se zvýší životní úroveň celé rodiny. Výhledově tak bude možné začít přemýšlet o osobním bankrotu, umožňujícím dostat se z dluhové pasti.

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster