29.06.2013

Konec školního roku v Nymburce

Dne 28. 6. 2013 se uskutečnila v Parku v Kolonii v Nymburce „akce pro děti na ukončení školního roku“ pořádaná za spolupráce o.s. Romodrom (Nymburk) a p. Siváka z o.s. Romové pro Nymburk. Děti plnily různé úkoly na několika stanovištích a na závěr byly odměněny sladkostmi. Akce se zúčastnil za MÚ Nymburk pan Ing. Černý z odboru školství, kultury a pam.péče.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster